• 0047 - 990 44 457
 • Bad i henhold til TEK17 og våtromsnorm

  Å ha en topp kvalitet kjøkken, romslig og luksus BAD er det dagens trend. Mens å bygge et nytt bad eller rehabilitere den eksisterende er en stor investering. Derfor kreves det dyktige fagfolk for å oppnå et slikt mål med enestående sluttresultatene.

   

  Vi som en GVB - godkjent prosjekterende og utførende våtromsbedrift – http://www.ffv.no/finn-godkjent-vatromsbedrift bygger nytt -/ rehabiliterer et gammelt bad A - Å i henhold til TEK17 og BVN – Bygge bransjens våtromsnorm. Vi som ansvarlig prosjekterende har samarbeid med kjente og sertifiserte faggrupper som Kolås AS, Halden – rørlegger og Oleif Hansen AS, Halden – elektriker. Vi tar resten av alle relatert arbeidet med høykvalitet utførelse.

   

  10 års tetthets garanti, en real garanti

  Til orientering, i henhold til "Håndverkstjenester" har du 5 års rett til krav mot feil, mangelfullt arbeid og eventuelt brudd på tetthet på badet ditt, men med sertifisert og godkjente bevis fra din side for å etablere kravet.

   

  Vi - Bygg & Håndverk Design har faglig kompetansen og flinke fagfolk. Og med samarbeid ved rørlegger og elektriker arbeidspartnere for å bygge eller rehabilitere bad, kan derfor tilby dobbelt så lenge – 10 års garanti for et vanntett bad.

   

  Kort sagt, i tillegg til lovbestemt 5 års garanti, tilbyr vi dessuten en 5 års garanti - totalt 10 år mot vannlekkasje i gulvmembran og etterfølgende mugg, sopp og fuktskader, men uten ekstra kostnader. Dette gjelder med forutsetning for total rivning av det gamle badet ned til bunn og gjenoppbygging i henhold til Byggeteknisk forskrift TEK17 og med tilpassede BVN løsninger, bruk av utvalgte og godkjente materialer.

   

  Vår 10 års baderomsgaranti gjelder konstruksjon og bygging av vegger og gulv på badet og det våte rommet. Med et antatt brudd på tetthet som kan oppstå innen 10 år, vil vi ordne dette grundig og selvfølgelig etterfølgende fuktskader også, men kostnadsfritt innen garantiavtalen.

   

  Loven om Håndverkstjenester pålegger deg imidlertid bevisbyrden for dårlig utført arbeid, og med autentisert bevis vil Bygg & Håndverk Designs garanti bli innført uansett om badet ikke virker vanntett eller du har fulgt retningslinjene i garantibetingelser.

   

  Viktig, vær oppmerksom, generelt gjelder hus forsikringen kun ved plutselig oppståtte skader som for eksempel rørbrudd, mens sniklekkasjer fra utett membran eller lignende ikke dekkes.

   

  Ingen ekstra pris – sammenlign pristilbudene løfter

  Ved benyting av våre tjenester til å bygge / rehabilitere et bad eller våtrom med 10 års garanti, betaler du ingen tilleggspris. Så når du får forskjellige tilbud fra flere leverandører, må du alltid vurdere de oppgitte løftene som skal oppfylles med hensyn til arbeidsomfang, kvalitetsnivå, pris og ikke bare verifisering av GVB – godkjent våtromsbedrifts autentisiteten på det minste på http://www.ffv.no/finn-godkjent-vatromsbedrift.

   

  Grunnleggende men avgjørende arbeid

  Avhengig av hvilke standarder som vil være av ditt nye bad, er det avgjørende å utføre ordentlig grunnarbeid spesielt i total rehabilitering.

   

  Omfanget av det grunnleggende arbeidet kan variere fra bad til bad og skal påvirke på sluttpris tilsvarende. Dette inkluderer rivning av det gamle badet helt ned til bunn, bygging av gulv og vegger i henhold til lovbestemmelser, gulv støpning, membran smøring, skiftning av vannrørene, nødvendige utskiftninger av dreneringsrør - vannrør og gulv varmekabler. I tilfelle; ombygging av badet kreves sammenslåing av flere rom, forsterkning av bjelker, ekstra isolasjon eller endring av andre tunge bygningskonstruksjoner vil medføre ytterligere kostnader.

   

  Vi med nok faglig kompetanse og erfaring å bygge bad, vil alltid gi deg den beste faglige vurderingen av det grunnleggende arbeidet som kreves for ditt bad for å oppnå de beste resultatene i henholdt til Byggetekniske forskrift TEK17 og BVN løsninger.

   

  Vær oppmerksom på, at grunnleggende konstruksjonsarbeidet i et bad eller våtrom representerer nær 60 - 70 % av prisoverslaget. Dette arbeidet er ofte ikke synlig etter at badet eller våtrommet er ferdig fullført, men er svært viktig å lage vanntett bad eller vått rom.

   

  La fagfolk utføre jobben

  I Norge som tradisjon oppgraderer mange sitt eget hus. Men i tilfelle av bad eller våtrom er det tilrådelig å vite de begrensninger om hva ikke-fagfolk kan utføre selv, konsekvenser av dårlig og utilstrekkelig arbeid kan bli svært kostbare senere på slutten.

   

  Dagens krav i forskrift TEK17 til både utførelse og dokumentasjon sørger for at du som kunde deltar i planleggingen av ditt bad prosjekt. Med oss får du sikkert gode råd, ideer, forslag om tilpassede og funksjonelle løsninger og selvfølgelig høyt kvalifisert håndverk.

   

  Vi kan hjelpe hvis kontaktes tidlig i prosessen, og da kan vi klargjøre og veilede hva som kan gjøres selv og hva som må overlates til fagfolk.

   

  Gjelder 10 års garanti på alt i baderom?

  Nei, ikke i hele tatt, 10 års garanti dekker i utgangspunktet vanntetting, men ikke alt på badet. Bygg & Håndverk Design gir en garanti for vanntetthet på badet som ikke dekkes av noe forsikringsselskap. Forsikringsselskapene dekker kun brudd i rør og skjøter, så dersom det er brudd i rør eller skjøter er det som regel hus forsikringen som skal dekke dette. Men hvis det er en lekkasje i membranoverflatene, vil vår garanti bli iverksatt for gjenopplivning.

   

  Skriftlig kontrakt for 10 års garanti

  Å etablere en skriftlig kontrakt er et av TEK17 og BVN kravene når man bygger et bad som innebærer 5 års tetthets garanti med vedlikeholds forutsetninger. Og med 10 års tetthetsgaranti, her vil det bli nevnt de spesifiserte vedlikeholds retningslinjer, hvordan å gjennomføre og holde i loggbok. All dokumentasjon vil bli overlevert til deg som kunde, enten i form av en fil eller elektronisk form med kvittering for overtakelse. Som sådan blir begge parter enige om datoen for den faktiske garantien.

   

  Prisfaktor

  Vi en små bedrift med relativt mindre driftskostnader. Vi nyter en viss grad prisrabatter fra leverandørene på materialer som deler videre ut til våre kunder, forbedret av våre mye konkurransedyktige arbeidspriser. Dette gjør oss å tilby svært moderat pris for ønsket tjenestene. Prisen; som i utgangspunktet sikkert blir 10 - 15 % og relativt sett 15 -25 % lavere i henhold til slutt resultater av enestående kvalitet, og kvalitet kommer aldri av seg selv og har sin pris.

   

  Vi kan kompromisse prisen, men ikke kvaliteten og vi gjør alltid "den beste" enda bedre.

   

  Ta gjerne kontakt med oss dersom du, alle dine kjære og nære vurderer eller har planer i nær fremtid å renovere, rehabilitere, ombygge gammel bad eller vil ha et ekstra bad; bare send en forespørsel til mester@bygg-handverk.no eller ma-norge@online.no for en uforpliktende befaring, og så leddes etterfølgende spesifisert prisoverslag kunne lages.

   

  Vi finnes også en telefon anrop unna deg på 990 44 457

  og kommuniserer på både, i norsk og engelsk.

  *****-----------------------------*****

  Copyrights © 2002 - 2024 Bygg & Handverk Design. All rights reserved. Powered By: Creatik Code